Επιστροφή στα θρανία

Ο «Λοχαγός» είναι ο πρώτος (το 2016) ο οποίος διοργάνωσε σεμινάρια για το στοίχημα σε Ελλάδα και Κύπρο! Ίσως μέχρι σήμερα και ο μοναδικός…

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει εκείνον που πραγματικά θέλει να κάνει το στοίχημα, «επάγγελμα»! Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 10 διαφορετικά κεφάλαια (174 σελίδες) και είναι δομημένο έτσι που θα σε πάρει από το «χέρι» και θα σε οδηγήσει στην επιτυχία!